Starý zámek v Jevišovicích

Výstavní sál, Volnočas, Výletní místo, Jevišovice

Město Jevišovice leží v klidové rekreační oblasti na jižním okraji moravské části Českomoravské vrchoviny, 16 km severozápadně od Znojma.

První zmínka o něm pochází z roku 1289, kdy se připomíná jako majitel Jevišovic Boček z Kunštátu. Tomuto rodu pak patřily po více než tři století. Dominantu obce tvoří bývalé panské sídlo, zvané Starý zámek, rozložené na dlouhém, skalnatém ostrohu na pravém břehu Jevišovky, které ovšem vstupuje do historie až koncem poloviny 15. století. Tehdy nahradilo původní hrad, zbudovaný pravděpodobně v 80. letech 13. století již zmíněným Bočkem na protilehlé straně řeky. Na počátku 15. století vlastnil Jevišovice známý bouřlivák a loupeživý rytíř Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný "Suchý čert", zarytý odpůrce císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského, před nimž uhájil v roce 1404 královské město Znojmo. Zobrazit celý text.

Zájemcům je zpřístupněna také opravená kaple Starého zámku, kde si návštěvníci mohou prohlédnout také nově zrestaurované varhany od Jana Výmoly z roku 1754 ze sbírek oddělení dějin hudby MZM. Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.mzm.cz/stary-zamek-v-jevisovicich/

+ 420 778 743 952


Adresa: 1, 67153 Jevišovice