Dům Jiřího Gruši

Výstavní sál, Brno

Název Centrum kulturních dějin 20. století vznikl v Moravském zemském muzeu teprve nedávno a označuje jednu významnou část zdejšího Oddělení dějin literatury.

Před necelými třemi roky se zrodila mezi vedením muzea a některými spisovateli myšlenka vytvořit v literárním oddělení archiv knih, korespondence, rukopisů a podobných věcí nejen spisovatelů, ale i jinak kulturně činných osobností, jejichž tvorba vznikala většinou v nesouladu s bývalým komunistickým režimem. Na popud spisovatele a dramatika Pavla Kohouta byli vyzváni další autoři žijící a tvořící v exilu, ale i autoři domácí, aby své archivy předali Moravskému zemskému muzeu. Odezva byla povětšině kladná, a tak postupně vzniká tento nový a zcela unikátní archiv samizdatové, exilové literatury a pozůstalosti jejich tvůrců. Centrum kulturních dějin 20. století sídlí ve stejné budově jako Oddělení dějin literatury v Brně na ulici Hudcově. Bylo mu přiděleno celé patro, tím se naskytla možnost, aby někteří z autorů měli svou vlastní místnost, ve které jsou uloženy jejich publikace, knihy, dopisy, rukopisy a tiskopisy, fotografie, nahrávky, filmy apod. Vzhledem k tomu, že se zde nacházejí i osobní předměty těchto osobností, vzniká unikátní příležitost pro badatele zkoumat objekt svého bádání přímo v jeho prostředí. 


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.mzm.cz/objekt-hudcova-76/

+420 515 910 422


Adresa: Hudcova 76, 62100 Brno