Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek

Praha

Heslem Heřmánku je bezpečné prostředí pro celou rodinu. Záležínám na každém dítěti a ke každému přistupujeme individuálně,klademe důraz na rozvoj jeho talentů. Máme rádi tvořivost a vědu, poznávání okolního světa a novýchvěcí je pro nás zábavné a zajímavé. Všechno toto se projevuje vaktivitách, které v Heřmánku pořádáme.
KCR Heřmánek bylo založeno v roce 2001. Založení bylo reakcína dlouholetou práci zakladatelů s dětmi, rodiči a celýmirodinami. Jako první projekt KCR Heřmánek vzniklo pravidelnésetkávání maminek na mateřské dovolené, v té době ještěv prostorách Mateřského centra Klubíčko na Černém Mostěa několik rodiných a dalších táborů.
Na Černém Mostě působíme od roku 2006 v ulici Vybíralova 969/2.Rodičům s dětmi nabízíme pravidelná setkávání s tvořivýmprogramem či volnou hernou a další nepravidelnézábavně-vzdělávací programy. Mateřské centrum je otevřeno promaminky na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi od 0 do 6let. Také rodičům s dětmi nabízíme dopolední angličtinu seStevem z jazykové školy Aaada. Zábavnou formou pomocí písniček aher se děti přirozeně učí anglické konverzaci.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Vybíralova 969, 19800 Praha