ZUŠ Letovice

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Letovice

Historie školy

Dříve než v Letovicích vznikla hudební škola učili se děti hrát na různé hudební nástroje u kapelníků a soukromých učitelů. Možností k tomu měli hned několik. Za první republiky soukromou školu pan Ladislava Nováka, který vyučoval hře na klavír, varhany, housle a violoncello. Do rodin docházeli sourozenci Kovářovi. Jan učil hře na housle, Josef na klavír a Anna zpěv.

Dále byli v Letovicích dva učitelé, za kterými se docházelo domů. František Čuban, řídící učitel a sbormistr sokolského mužského sboru vyučoval houslím a Rostislav Včelík učil na dechové nástroje. Hudební škola v Letovicích byl zřízena 1. října 1952 podle dohody městského národního výboru Letovice s krajským národním výborem v Brně. Vyučovat se začalo v dosti špatných materiálních podmínkách ve třech učebnách na náměstí v domě číslo 216. Škola nebyla vybavena nábytkem ani potřebnými nástroji. Aby se mohlo zahájit vyučování, zapůjčila nábytek Spořitelna a pianino pan učitel Josef Kovář.

Podstatné zlepšení nastalo v roce 1963, kdy se celá škola přestěhovala do upravených prostor v přízemí domu 211 na náměstí. Zde bylo k dispozici již 7 učeben. Další zlepšení nastalo v roce 1971, kdy škola získala samostatnou budovou na náměstí 203. Postupně se také dařilo vybavovat školu novými nástroji a nábytkem.

Velkým zlomem v materiální a prostorovém vybavením byl rok 1989, kdy 11.října po tříleté rekonstrukci bývalé budovy LŠU byla otevřena prakticky škola nová. Škola byla prostorově řešena tak, aby se dalo vyučovat ve třech oborech. Hudební obor získal učebny individuální výuky v místech dřívějšího půdního prostoru. Účelně byla vybavena učebna hudebně teoretických předmětů, byla vybudována zkušena souborové a orchestrální hry, která měla požadované parametry. Ozdobou školy se stal víceúčelový koncertní sál s kapacitou 150 míst. Potřebné zázemí bylo vytvořeno pro činnost výtvarného a tanečního oddělení. V těchto prostorách je ZUŠ Letovice dodnes.

Přehled ředitelů:

  • 1952 - 1958 Ladislav Novák
  • 1958 - 1961 Stanislav Dokoupil
  • 1961 - 1963 Jaroslav Novák
  • 1963 - 1968 Věra Migelová
  • 1968 - 1979 Miloslav Krejsa
  • 1979 - 2000 Petr Halamka
  • 2000 - dosud Petr Křivinka 
     


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Masarykovo náměstí 203, 67961 Letovice