Centrum Harmonie - Romana Farna

Koncertní sál, Volnočas, Klub / Diskotéka, Výletní místo, Ostrava

Centrum-Harmonie v Ostravě vzniklo jako místo, kde by každý mohl najít něco pro svůj rozvoj, růst a uvědomění – cvičení, informace, odpočinek, relaxaci, meditaci.     

Tvořit takové místo je pro nás velkou radostí. Při naší činnosti využíváme nabyté zkušenosti z předchozích let, kdy jsme se snažili porozumět životu, sami sobě a také z cest po Indii a Nepálu. Je mnoho cest, jak dojít k cíli, ale jedno mají společné, kroky po nich musí dělat každý sám.     

Centrum by Vám chtělo představit bohatou nabídku  aktivit. Promítání,  přednášky,  večerní  a  dopolední  cvičení,  masáže a terapie, meditace, relaxace, poradenství. Vlastně vše, co nás vede k uvědomění si sebe sama a k převzetí zodpovědnosti nad životem.     

Děkujeme za důvěru, kterou tím, že do centra zajdete, vyjadřujete.  Uděláme vše, abyste se  zde  cítili  dobře a rádi se k nám vraceli.     


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Na Jízdárně 2895, 70200 Ostrava