Javorník u Vimperka

Volnočas, Prachatice
Rozhledna na Javorníku má velice barvitou historii. Jako první se na tomto šumavském kopci pokusil o realizaci vyhlídkové věže velký obdivovatel Šumavy, spisovatel Karel Klostermann. Vyslovená smůla nastala 26.července 1914, kdy svolal schůzku na vrcholu Javorníku se svými přáteli (například V.Zeithamerem a J.Šafhauserem, kteří se na přípravě podíleli) a členy KČT. V programu bylo mimo jiné položení základního kamene rozhledny. Bohužel však vše překazilo nejen špatné počasí, ale hlavně mobilizace den předtím kvůli 1.světové válce. K dalšímu pokusu o stavbu se odhodlal až po více jak dvaceti letech Šumavský odbor Klubu československých turistů, který konanou sbírkou v roce 1938 získal potřebné finance - asi 4.000 korun a stavba rozhledny dle návrhu architekta Karla Houry mohla začít. Trvala dva měsíce a vznikla zde 24 metrů vysoká kamenná věž o čtverhranném půdorysu. Slavnostní otevření se dočkala 28.srpna 1938. Sloužila však jen chvíli. Měsíc po otevření totiž vypukla další světová válka. Věž sice nebyla zničena, avšak byla zabrána německým vojskem jako protiletecká pozorovatelna. Po válce byla rozhledna opět zpřístupněna, ale jak plynul čas, rozhlednu začaly přerůstat okolní smrky, takže po dlouhé době byla roku 1997 uzavřena. A tak začaly vznikat návrhy, které by zlepšily výhled a napomohly tak jejímu zpřístupnění. V úvahu připadalo buď navýšení věže, nebo vykácení okolních stromů. V roce 2001 vznikl nadační fond Karla Klostermanna, který ve spolupráci s operátorem mobilních telefonů (který pokryl většinu nákladů) rozhlednu opravil a navýšil (provedla fa Realistav ČB) a to tak, že v původní věži bylo odstraněno schodiště a uvnitř postavena jakoby další osmiboká věž, která pak pokračuje původní střechou a na ní je umístěna ve výšce 39,5 metru osmiboká vyhlídková plošina, v jejíž vrchní části jsou umístěny vysílací antény. Rozhledna se tak svého znovuzpřístupnění dočkala 5.července 2003. Otevřeno sezónně: dle tel. domluvy

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Prachatice