Společenský dům Lávka

Volnočas, Mladá Boleslav

Sborové společenství Církve adventistů sedmého dne působí v Mladé Boleslavi od roku 1930. Na přelomu milenia roku 2000, zde začala zrát touha k provozo-vání společenského domu, který by mohl sloužit veřejnosti v oblasti vzdělávací, zájmové a volnočasové.

Dnem otevřených dveří 19. září 2012 se podařila po osmi letech intenzívnějšího jednání s možným investorem a hledáním vhodné lokality v centru města, tato touha naplnit.

Místo setkávání jsme nazvali „Společenský dům Lávka“. Proč Lávka?  Když jsme přemýšleli o názvu, pod kterým by si měla veřejnost objekt pamatovat, převážilo v nás přesvědčení, že právě tento symbol dobře vystihuje náš budoucí záměr. Lávka dokáže spojit dva břehy, ale člověk po ní jdoucí musí být pozorný a aktivní, aby mohl dojít do cíle bezpečně.

Provozem společenského domu bychom rádi utvářeli přátelské prostředí k propojování různorodého lidského myšlení a pohledů na smysluplný život, a všem věkovým kategoriím nabízeli podle našich možností aktivity pro volný čas a příležitostné vzdělání v oblastech, kterými můžeme naši společnosti posloužit.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Dukelská 1443, 29301 Mladá Boleslav