Růženecký Kostel

Volnočas, České Budějovice
Tento kostel se nachází v Žižkově ulici. Snadno se nám může stát, že průčelí kostela přehlédneme. Je součástí komplexu budov kláštera petrinů, z nichž jeden tvoří. Původně zde bývala jen prozatimní kaple, vytvořená roku 1888 z průjezdu klášterního domu a v ní byl jen jeden oltář se sochou Panny Marie Lurdské. To ovšem nestačilo pro potřeby kláštera ani pro potřeby lidí, kteří kapli navštěvovali a proto bylo roku 1898 rozhodnuto o stavbě tohoto kostela charakteristického svou malou věží. Svému bohoslužebnému účelu začal sloužit 7. října 1900. Kostel byl vybudovaný budějovickým stavitelem J. Stabernakem pro Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti, kterou založil v roce 1888 vicerektor biskupského semináře v Českých Budějovicích P. Klement Petr. Podle jeho příjmení se kongregace nazývá petrini. Kostel je postaven v neorománském stavebním slohu a je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Projekt kostela vypracovali beuronští benediktini pražského emauzského kláštera na Slovanech. Ti jsou také autory malířské výzdoby kostela.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Žižkova tř. 250, 37001 České Budějovice