Augustiniánské opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

Volnočas, Brno
Roku 1323 zde královna Eliška Rejčka nechala vystavět chrám Nanebevzetí Panny Marie a založila klášter cisterciaček. Roku 1783 do bý,valé,ho klá,štera cisterciaček přesídlili augustiniáni-eremité. Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Gregor Johann Mendel (1822-1884) či hudební skladatel Leoš Janáček.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Mendlovo náměstí 157, 60300 Brno