Státní oblastní archiv v Zámrsku

Volnočas, Zámrsk

Vznik Státního oblastního archivu v Zámrskusouvisí s reorganizací státní správy v roce 1960, kdy vznikl Východočeský kraj. V předchozím roce opustili poslední chovanci Nápravně výchovného ústavu ministerstva vnitra zámek v Zámrsku a při hledání vhodného objektu, do něhož by bylo možné umístit státní archiv Východočeského kraje, padlo rozhodnutí právě na Zámrsk. Nebylo zcela obvyklé zřizovat státní archivy mimo správní centra, neboť to přinášelo složitější spolupráci s úřady, institucemi a hospodářskými organizacemi, v neposlední řadě pak obtíže personální. Obdobnými potížemi s umístěním trpěly i předchůdci SOA v Zámrsku – krajské archivy, které vznikly v roce 1949. Sídlem archivu někdejšího Hradeckého kraje se staly prostory Šporkova hospitalu v Kuksu s vedoucím Ivo Hollem. V roce 1956 k němu byly připojeny zemědělsko-lesnické archivy v Náchodě (s depozitáři v Novém Městě nad Metují a ve Vrchlabí), v Chlumci nad Cidlinou (s pobočkami v Jilemnici a v Poděbradech), v Jičíně (s pobočkou v Hořicích) a v Opočně (s depozitáři v Kostelci nad Orlicí a Smiřicích). Archiv Pardubického kraje byl nejdříve umístěn do zámku ve Zdechovicích u Přelouče, posléze byl v roce 1951 přestěhován na zámek v Novém Studenci u Chotěboře s depozitářem v Pardubicích. Roku 1956 k němu byl připojen Zemědělsko lesnický archiv ve Žlebech (měl pobočku v Litomyšli a depozitáře v Heřmanově Městci, Cholticích, Chrasti u Chrudimě, Třebešicích, Kladrubech nad Labem, Chrudimi a Pardubicích). Vedoucím archivu Pardubického kraje se stal Vladimír Vávrů. Koncem padesátých let měl archiv v Novém Studenci 101 archivních fondů a archiv v Kuksu 270 archivních fondů.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Zámrsk