Zřícenina Hartenštejn

Volnočas, Karlovy Vary
První zmínka o tomto pozdně gotickém hradu pochází z roku 1473. Jeho stavebníkem byl Jindřich z Plavna. Hrad neměl sloužit jako sídlo ale především jako vojenský opěrný bod. Tomu také odpovídá i jeho vzhled. Pánové z Plavna hrad často zastavovali. Roku 1521 jej získal Jinrřich Mašťovský z Kolovrat. Od té doby se jeho majitelé často střídali a v souvislosti s tím jeho význam klesal. V roce 1554 přestal být obýván a o devatenáct let později je již uváděn jako pustý. Vzápětí byl střídmě obnoven Adamem starším Štensdorfem ze Štensdorfu. Roku 1609 byl připojen k nedaleké Andělské Hoře a poté definitivně zpustnul. V 1. polovině 20. století byl částečně vykopán a jedna z jeho věží nepříliš šťastně dostavěna a zastřešena. Hartenštejn představuje velmi promyšlený dělostřelecký obranný systém bateriových věží. Posouvá tak do konce 60.-70. let 15. století počátky období stavby nejkvalitnějších pozdně gotických obranných systémů. Otevřeno celoročně: volně

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Karlovy Vary