Piškotka II

Volnočas, Český Brod

V nedávné době jsme se rozhodli rozšířit působení dětského klubu Piškotka. Podařilo se nám nalézt prostory v příjemném prostředí přímo v centru v  Českém Brodě, které jsme upravili a vybavili montessori pomůckami tak, abychom mohli co nejvíce zajišťovat optimální rozvoj dětí různých věkových kategorií.

Zaměřujeme se zejména na děti hůře adaptovatelné na prostředí mateřské školy. S dětmi zpíváme, tvoříme, věnujeme se dramatickému ztvárnění příběhů, učíme děti lásce k přírodě a úctě k okolnímu prostředí. Při péči se řídíme principy waldorfské a montessori pedagogiky.

Dvakrát týdně, vždy dopoledne 9 – 13 hod., jsme do programu klubu zařadili rodinné centrum, kam mohou přijít rodiče s dětmi ve věku 0 – 4 roky. Rodiče se tak dostanou z izolace a každodenní rutiny rodičovských povinností. Při ruční tvorbě mohou s ostatními sdílet své starosti a radosti. Pro děti bude připraven samostatný program tak, aby si pomalu a nenásilně (v přítomnosti rodiče) zvykaly na dětský kolektiv. V případě zájmu můžeme pro všechny zajistit zdravý oběd v BIO kvalitě.

Odpoledne jsou v našem klubu věnovaná školákům ve věku 6 – 12 let. Jedná se o odpolední centrum, ve kterém si školáci pod dohledem pedagoga napíší domácí úkoly, mají možnost navštívit různé kroužky (flétna, housle, výtvarka, zálesák, angličtina, ruština, ...), po dohodě jsme schopní pro žáky zajistit doprovod na kroužky mimo klub. Prostory klubu jsou omezeny na max. 10 dětí. Můžeme tedy zajistit individuální přístup v originálním a inspirativním prostředí.

Nezapomněli jsme pochopitelně ani na předškoláky. Nabízíme kroužky pohybové, výtvarné, zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dramatické s výtvarnou tvorbou, hudební, rozvíjející fonetickou a fonologickou gramotnost (správná výslovnost, intonace, slovosled, atd.).

Věříme, že si z naší nabídky vybere každý, komu záleží na zdravém a harmonickém vývoji dítěte. Každý, komu nejsou cizí alternativní přístupy ke vzdělávání, podporuje individualitu dítěte a dbá o nenásilnou komunikaci mezi světem dětí a dospělých.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: náměstí Husovo 77, 28201 Český Brod