Karlínské Spektrum Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Volnočas, Praha

Karlínské Spektrum je zaměřeno především na kulturní aktivity pro děti, mládež i dospělé. Organizuje kroužky, kurzy, soutěže, workshopy, tábory, pořady a akce různého rozsahu a zaměření. Jeho dislokovanými pracovišti jsou Loděnice Vltava a Lanové centrum na Libeňském ostrově, které nabízí využití pro vodáky, turisty a zázemí pro adrenalinové aktivity.

Nabízí pravidelnou činnost v zájmových útvarech se zaměřením na:

- divadlo, film, literární a novinářskou tvorbu,

- hudbu,

- tanec,

- výtvarnou tvorbu,

- vzdělávání pro děti mládež i dospělé,

- pohybové aktivity, sport,

- ruční a rukodělné práce.

Zúčastnit se můžete jednorázových akcí pro veřejnost (hry, soutěže, dílny, besídky, divadelní představení, hudební akce, koncerty, sejšny, výstavy, víkendové akce - lyže v zimě, voda v létě).Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Karlínské náměstí 316, 18600 Praha