Botanická zahrada léčivých rostlin

Volnočas, Hradec Králové
Botanická zahrada léčivých rostlin v Hradci Králové je účelovým zařízením farmaceutické fakulty, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin (LR) pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen LR pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum. Ve spolupráci s katedrami farmaceutické botaniky a ekologie a farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlina a diplomových prací, jak pro řádné pětileté studium, tak pro mimořádné studium “Léčivé rostliny”. V současné době je BZLR ve výstavbě. Od roku 1992 je samostatným pracovištěm při Farmaceutické fakultě. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace). Otevřeno duben, říjen: po-pá 7.00-16.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Pajkrova flošna 167, 50003 Hradec Králové