Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Koncertní sál, Opava
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je nejvýznamnější gotickou památkou vybudovanou řádem německých rytířů. Roku 1216 máme první zmínku o tomto kostele. Dnešní proboštský kostel vznikl ve 14. století. Se svou mohutnou příkrou střechou, jižní věží, v dolní části raně gotickou, zakončenou barokní laternou a nedokončenou severní věží s cimbuřím, tvoří zdaleka viditelnou dominantu města. Jedná se o ukázku severoněmecké gotiky pálených cihel, kde je patrný vliv Wroclavi. Po požáru v roce 1689 prošel chrám barokní přestavbou. Na sochařské výzdobě se podílel moravský sochař Jan Schubert, na obrazové Ignac Raab, F. I. Leichert a opavský malíř Ignác Günther. Za zmínku stojí také epitaf pro Karla Lichtenštejnského z roku 1767 od J. G.Lehnerta z Řezna.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Opava