Tvrz Černá věž Drahanovicích

Volnočas, Drahanovice
Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. Stavba na půdorysu 6x6 m je 28 m vysoká a má 5 pater, ve kterých je umístěna expozice vztahující se k historii obce. Otevřeno: duben: so,ne: 10.00-12.00, 13.00-17.00, květen-září: so,ne: 10.00-12.00, 13.00-17.00, st: 13.00-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Drahanovice