Fort XVII

Volnočas, Křelov-Břuchotín
Fortové pevnosti jsou v přímé návaznosti na bastionové pevnosti logickým pokračováním ve vývoji fortifikačních staveb. Na vzniku tohoto novodobého fortifikačního systému se podíleli především pruští fortifikační inženýři, ale díky postavení habsburské monarchie v Německém spolku se s ním seznámili i rakouští pevnostní specialisté, kteří tak v rámci polygonálního systému opevňování mohli vytvořit vlastní rakouskou inženýrskou školu. Ta je založena na myšlence obklopit souvislé jádro vlastní pevnosti uzavřeným věncem samostatných předsunutých pevnůstek, neboli fortů, schopných v případě obležení oddálit obléhací linii od pevnosti a rozšířit tak bráněný prostor. Tento fortifikační prvek obklopení jádra pevnosti řetězcem předsunutých fortů je aplikován na našem státním území pouze u bastionových pevností Olomouc a Terezín. Otevřeno květen (26.5), srpen: po-ne 10.00-17.00, září, říjen: so-ne 9.00-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.forty.cz

+420774131533

info@forty.cz


Adresa: Na fortu 392, 78336 Křelov-Břuchotín