Městská knihovna Bílina

Volnočas, Bílina

Budova Městské knihovny je umístěna v centru města na Mírovém náměstí 21/16 naproti radnici, v těsném sousedství goticko-renesančního kostela sv. Petra a Pavla. Objekt bývalé Základní školy knihovna sdílí od r. 1997 společně se Základní uměleckou školou. Pro knihovnické služby bylo vyčleněno 1. poschodí objektu a část přízemí. Kromě půjčoven, skladů a kanceláří, je velkou výhodou těchto prostor klubovna pro pořádání kulturních akcí. Klubovna je umístěna v přízemí a Městský úřad ji také využívá jako volební místnost. Městská knihovna je organizační složkou města a kromě této hlavní budovy má dvě pobočky na sídlištích.

Akce v Městská knihovna Bílina

4.10.2018
Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotronikou / Bílina 18:30


Adresa: Mírové náměstí 21, 41801 Bílina