Kaple Nejsvětější Trojice

Volnočas, Žihle
Honosná kaple Nejsvětější Trojice vyzděná ze smíšeného zdiva s nízkým kamenným soklem stojí uprostřed návsi. K šestiboké lodi přiléhá na jižní straně drobnější trojboce ukončený presbytář.Stavba zděná z kamenného i smíšeného zdiva, s nízkým kamenným soklem. Šestiboká loď má jižní a severní stěny rovné, dvojice bočních stěn jsou konkávně prohnuté. Stěny přičleňují jednoduché nárožní pilastry, po stranách průčelí, které je honosnější, je po trojici svazkových pilastrů. Kolem celé stavby obíhá kladí s profilovaným architrávem a římsou.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Žihle