Galerie M+M

Městské muzeum a Galerie v Hranicích je zřízeno Městem Hranice jako příspěvková organizace města s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 s územní působností na obvodu města Hranic. Muzeum shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje předměty a písemnosti, dokumentující vývoj města a život jeho obyvatel v obvodu města Hranice, zajišťuje ošetřování, konzervaci, restaurování a odborné zpracování sbírek, organizuje a zajišťuje publikační činnost, přednášky, vzdělávací a kulturní programy, vytváří stálé expozice a tématické výstavy ze sbírkových fondů vlastních i zapůjčených, ve dvou výstavních síních s celoročním provozem prezentuje moderní české a slovenské výtvarné umění, v rámci své činnosti vykonává záchranné archeologické výzkumy, převážně formou archeologického dohledu. Otevřeno út-so: 9.00–12.30, 13.00-16.00, ne: 9.00-12.30, 13.00-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.mesto-hranice.cz

+420 581 602 148

galerie@hranet.cz