Loreta

Volnočas, Bor
Svatou chyši stojící uprostřed obdélného nádvoří lemují ze všech čtyř stran křídla ambitů. Průčelní křídlo je patrové s polokruhem zaklenutým vstupem uprostřed. V patře slepá okna se středem nadpraží polokruhem zaklenutým. Patrový průčelni trakt má v rozích kaple a dále schodiště do patra. Nádvoří rámují křížově zaklenuté ambity. Svatá chyše je nečleněna, opatřena dvěma obdélnými vstupy a uvnitř valeně zaklenuta. Loreta stavěna v letech 1685-87. Opravena a opatřena nástěnnými malbami r.1750.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Bor