Muzeum Komenského v Přerově

Výstavní sál, Přerov
Současné Muzeum Komenského v Přerově vzniklo postupným slučováním několika přerovských muzeí. Muzeum J.A. Komenského je významným kulturním centrem Přerova, a je svého druhu nejstarší na světě (bylo založeno Františkem Slaměníkem již v roce 1888, v roce 1902 vzniklo Městské muzeum). Je umístěno v renesančním žerotínském zámku na Horním náměstí v centru města. V jeho prostorách si můžete prohlédnout kromě tématických příležitostných výstav i stálé expozice: Archeologie, Entomologie, Mineralogie, Národopis Hané a Záhoří, Přerovsko v odboji 1914 – 1989, Pamětní sín A. Mervarta a J. Bajáka, Jan Blahoslav a čeští bratří, památník J. A. Komenského, Učitelé – šiřitelé myšlenek J. A. Komenského , Školní třída ze 17. století, Školní třída a kabinet z doby Rakouska – Uherska, Školní třída z doby 1. republiky,Školní třída z 50 let. Otevřeno: út–pá: 8.00–17.00, so–ne: 9.00–17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Horní náměstí 7, 75002 Přerov