Farní kostel sv.Jana Křtitele

Volnočas, Město Touškov
Kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1777 - 1778 A. Haffeneckerem nákladem kladrubského kláštera. K obdélné lodi přiléhá oble zakončené presbyterium, ze strany opačné pak věž z r. 1780, dostavěná do dnešní podoby r. 1856 nákladem A. Starcka. V přízemí věže je osazen portál s kartuší a znakem kladrubského kláštera. Fasádu člení pilastry a kasulová okna. Interiér je sklenut plackovými klenbami. Jednolodní orientovaný presbytář obdélníkový, zakončený půlkruhem. Při západním průčelí, čtvercová hranolová věž s cibulovitou bání. Okna kasulová, obdélníková sakristie při severní stěně presbytáře. Zajímavý barokní kostel velké formy - ještě pod vlivem Dienzenhoferovým.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Město Touškov