Kaple Sv. Václava

Volnočas, Plzeň
Kaple stojí přibližně v ose původní západnější části Ústředního hřbitova za čelní zdí při silnici na Prahu, tvoří tu pohledovou dominantu hřbitova. Před pozdější přístavbou krematoria od H. Zápala ve 20. letech 20. století to byla hlavní pohledová dominanta hřbitova. Kompozičně je kaple syntézou centrálního a podélného typu - ústřední nejširší prostor lodi je po podélné ose prodloužen o užší a mělčí rivalit s hlavním vstupem a věží v ose, uvnitř s funkcí podkruchtí a kruchty, na protější straně je situováno kněžiště stejně široké, směrem do hloubky se dále nálevkovitě zužují, k němuž jsou po bocích připojeny nižší prostory sakristií. Hlavní výškovou dominantu kaple tvoří hranolovitá věž v ose vstupního průčelí se strmou stanovou střechou, centrální a nejširší prostor lodi výškově akcentuje ještě osmiboká kupole se stanovou střechou, která současně prostor lodi osvětluje shora. Další už méně výrazné pohledové akcenty tvoří trojúhelné štíty bočních stěn lodi a také předstupující portikus před hlavním vchodem se schodištěm z obou stran, jehož čelní strana je opatřena štítem a způsob vimperku.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Plzeň