Gymnázium Třeboň, Na Sadech

Výletní místo, Třeboň

Úřední hodiny podatelny: PO - PÁ 7:30 - 15:00

Profil školy:
Výuka je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Záleží nám na kvalitě našich studentů, kteří se díky tomu mohou vzájemně motivovat. Usilujeme nejen o rozšiřování jejich vědomostí, ale chceme pečovat i o jejich duchovní svět a hodnoty. Zakládáme si na odborně a lidsky kvalitním učitelském sboru a rodinném prostředí naší školy. Respektujeme individuality našich žáků a snažíme se o jejich všestranný rozvoj. Máme propracovaný systém hodnocení a jednoznačný systém pravidel chování. Důležitými hodnotami pro naši školu jsou vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra ve vztazích ředitelka – učitelé – studenti – rodiče (a naopak).
Nabízíme velké množství předmětů a mimoškolních aktivit. Naprostá většina našich studentů úspěšně pokračuje ve vzdělávání na vysokých školách doma i v zahraničí.

Obsah studia:
Škola je svým zaměřením určena pro všeobecné vzdělání. Užší specializaci si studenti volí ve vyšších ročnících. Kromě základních povinných předmětů (český jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, výtvarná, hudební a tělesná výchova a informační a komunikační technologie) mohou studenti dle svého zájmu studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský.


 

Akce v Gymnázium Třeboň, Na Sadech

29.11.2020
Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotronikou 13:00


Adresa: Na sadech 308, 37901 Třeboň