Společenský dům Prostějov, s.r.o.

Výstavní sál, Koncertní sál, Volnočas, Výletní místo, Prostějov

Společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o. byla založena Rozhodnutím zakladatele, městem Prostějov, dne 19. září 2006. Dnem 2. 2. 2007 byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53895. Jejím sídlem je budova bývalého Kulturního a společenského centra na ulici Komenského 4142/6 v Prostějově. V budově Společenského domu se pravidelně konají plesy a jiné společensko kulturní akce.

Tradicí se například stala barmanská soutěž pod názvem "Hanácký pohár" a soutěž mladých módních tvůrců středních škol "Zlatá jehla". Každoročně se v prostorách společenského domu koná přehlídka středních škol. Prostory společenského domu v Prostějově jsou pravidelně využívány i k pořádání různých školení, konferencí, odborných seminářů a prezentačních akcí obchodních firem.

Dlouhodobé zázemí má ve společenském domě také Taneční škola a Taneční studio. Dominantním prostorem objektu společenského domu v Prostějově je velký sál. Jeho využití je víceúčelové. Od různých kulturních programů jakými jsou hudební produkce, divadelní představení, show, karnevaly pro děti, programy pro školy, doplňující výukové programy, až po schůzovní a přednáškovou činnost.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.sdpv.cz/

582 333 003

produkce@sdpv.cz


Adresa: Komenského 4142, 79601 Prostějov