Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

Volnočas, Výletní místo, Jindřichův Hradec
Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání.

Akce v Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec

29.11.2020
Tomáš Pfeiffer - Setkání s biotronikou 9:00


Adresa: Husova 333, 37701 Jindřichův Hradec