Městská knihovna Chomutov (budova B)

Kino, Výstavní sál, Volnočas, Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově po roce 1989 se začínají  projevovat i snahy o automatizaci práce a využívání počítačů v knihovnické práci. V roce 1995 byly zakoupeny první počítače a nový knihovní fond je ukládán do počítačů v systému Lanius, který v knihovně funguje dodnes. Zároveň s ukládáním nového knihovního fondu probíhá ve všech odděleních retrospektiva stávajícího knihovního fondu.

V roce 1996 dochází z rozhodnutí Okresního úřadu v Chomutově ke sloučení Okresní knihovny v Chomutově a Okresního kulturního střediska v Chomutově. Nově vzniklá organizace dostává název Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově. Ředitel Okresní knihovny Zdeněk Hejna odchází do důchodu a ředitelkou nově vzniklé organizace se stává PhDr Marie Kyptová, dosavadní ředitelka Okresního kulturního střediska.

V organizaci práce zařízení dochází k rozsáhlým změnám, které se týkají hlavně úseku knihovnictví. Po reorganizaci zůstávají tato oddělení:

 • oddělení beletrie
 • oddělení naučné literatury (všechna odborná oddělení)
 • oddělení pro děti
 • oddělení hudební
 • oddělení cizojazyčné literatury
 • studovna
 • čítárna

dále zařízení zahrnuje kulturní část a její oddělení:

 • programové
 • propagace
 • vzdělávací
 • kavárna
 • síň

V knihovnické části i nadále pokračuje ukládání knihovního fondu do počítačů a již v roce 1997 začíná půjčovat přes počítač a používat On line katalogů oddělení beletrie a studovna, v roce 1998 čítárna a oddělení pro děti a konečně v roce 1999 oddělení naučné literatury a hudební oddělení.

V roce 1997 dochází k oddělení poboček od Okresní knihovny v Chomutově.Ty přecházejí a nadále se o ně stará město Chomutov.

Stoupající počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček ukazuje, že reorganizace knihovny byla dobrým krokem. Vedle zavedení automatizovaného půjčování používá ve své práci SKKS Chomutov i dalších nových metod - Internetu, on-line katalogů pro čtenáře a dalších AV medií.

V roce 2000 umírá dosavadní ředitelka PhDr Marie Kyptová a řízení organizace se ujímá Vladimír Valeš Ph.D.. V tomtéž roce začíná SKKS provozovat kostel sv.Ignáce, kde se pořádají koncerty a výstavy a dále je zpřístupňován široké veřejnosti jako jedna z památek města Chomutova.

V roce 2002 dochází v organizaci k řadě změn. V pololetí roku byl systém Lanius nahrazen knihovním systémem Clavius. koncem roku pak kandiduje v obecních volbách v Radonicích ředitel V.Valeš, Ph.D. a 1.12.2002 se ujímá funkce starosty obce. Na jeho místo je jmenována Okresním úřadem v Chomutově Mgr. Marie Laurinová, dlouholetá pracovnice naučného oddělení a metodička pro místní lidové knihovny.

Poslední změna pak souvisí s koncem okresního systému a zřizovatelem Střediska knihovnických a kulturních služeb v Chomutově se stává od 1.1.2003 město Chomutov.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.skks.cz/

474 619 330

laurinova@skks.cz


Adresa: Palackého 85, 43001 Chomutov