Kostel sv. Jana Křtitele

Koncertní sál, Opava
V letech 1431 - 1451 postavili johanité malý pozdně gotický kostel. Ten byl po velkém požáru v letech 1689 - 1704 barokně přestavěn. Věž změnila svou podobu několikrát. Věžní báň s laternou nahradila v roce 1890 charakteristická špičatá věž. V současné době je věž zakončena opět bání. Trojlodní kostel obsahuje pozoruhodné barokní vybavení, k němuž patří boční oltář a kazatelna a především hlavní oltář, jehož monumentální architektura je ozdobena zlaceným boltcovým ornamentem. Dochovaly se rovněž postranní oltáře a socha Trpitele ze 16. století. V kněžišti je umístěn gotický náhrobní kámen biskupa Bernarda Cembalského z doby kolem roku 1453. Na vnější kostelní zdi se nachází barokní Jan Nepomucký. Kostel johanitů sloužil od roku 1856 jako kostel reálné školy, v letech 1861 - 1945 jako gymnazijní kostel.U kostela se dochovaly zbytky městských hradeb s kamenným gotickým portálem. Hradby byly v 19. st. zrušeny a rozbourány a na jejich místě vznikaly sady.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

+420 553 756 143


Adresa: Horní náměstí 381, 74601 Opava