Kostel Matky Boží před Týnem

Výstavní sál, Koncertní sál, Praha
Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Kostel byl vystavěn jako trojlodní bazilika, každá loď má svůj polygonální závěr. Stěny byly stavěny z opuky, části opěrných pilířů, oblouky arkád a některé další detaily z pískovce. Na západní straně se tyčí charakteristické dvouvěží obehnané ochozem s balustrádou a zakončené zmnoženými jehlancovými střechami. Věže svírají pročleněný štít, v němž je osazena raně barokní zlacená socha P. Marie ve svatozáři, obklopená fiálami.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Celetná 601, 11000 Praha