Masarykovo náměstí

Volnočas, Pelhřimov
Náměstí - historické domy, osobnosti

Velké čtvercové náměstí, mimo jiné jedno z největších v České republice, nedoznalo ve svých rozměrech od doby svého středověkého založení žádných podstatných změn. 
Na náměstí jsou zastoupeny snad všechny významné stavební slohy gotikou počínaje a funkcionalismem 1. republiky konče. Původní gotická zástavba, která vzala za své při zhoubných požárech 16. století, byla nahrazena domy ve slohu renesančním (domy čp. 17 a 61 se v renesančním slohu zachovaly a u domů čp. 1, 2 a 3 se zachovaly původní renesanční kamenné sloupy podloubí). Po velkém požáru města roku 1766 byla většina fasád domů přestavěna ve slohu barokním (např. domy čp. 4, 5 a 6). 19. a 20. století poznamenalo charakter náměstí několika stavbami, např. hotel Slávie v secesním slohu a budova Komerční banky ve slohu prvorepublikového funkcionalismu.
Původní historické domy se dochovaly vlastně jen na západní a severní straně náměstí, tam, kde je podloubí.

Náměstí je využíváno pro pořádání velkých venkovních akcí po celý rok.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Masarykovo náměstí , Pelhřimov