Klášter Sv. Anežky České

Výstavní sál, Koncertní sál, Praha
Klášter, nazývaný České Assisi, založil r. 1233 král Václav I. z podnětu své sestry Anežky Přemyslovny. Anežka uvedla do Čech řád klarisek (ženskou odnož františkánů) a v r. 1335 se stala abatyší nově budovaného kláštera. Nejstarší stavbou klášterního areálu je kostel sv. františka, jehož hlavní lod' byla vysvěcena již r. 1234. Kostel byl od 3. čtvrti 16. stol. v troskách, zůstalo jen presbyterium a obvodové zdi se zachovanými, raně gotickými architektonickými články. Při obnově kláštera byl kostel v I. 1985-1986 nově zastřešen. Archeologický výzkum objevil v presbyteriu hrob s kosterními pozůstatky českého krále Václava I. V přímém sousedství konventu klarisek byl již před r. 1240 založen klášter minoritů. Základy jeho budov odhalil archeologický výzkum na jih od kostela sv. Františka, který se stal součásti tohoto kláštera. V době husitské revoluce (1420) byl klášter opuštěn a teprve v r. 1556 se zde usadili dominikáni. Klarisky se sem vrátily r. 1627. Klášter byl v r. 1782 zrušen, zpustl a změnil se ve skladiště a obydlí chudiny. Snahy o obnovu kláštera začínají rokem 1892. V 70. a 80. letech 20. stol. byl areál kompletně zrekonstruován pro potřeby Národní Galerie. Otevřeno celoročně: út-ne 10.00-18.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

www.ngprague.cz

+420224810628

ak.educ@ngprague.cz


Adresa: Anežská 811, 11000 Praha