Katedrála Sv. Víta

Volnočas, Praha
Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Hrad III. nádvoří 48, 11900 Praha