Strahovský Klášter

Výstavní sál, Koncertní sál, Praha
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od založení v roce 1143 nebyla kontinuita její existence prakticky přerušena. Vzdorovala požárům, válkám, i zvůli komunistického režimu. I když několikrát nemohli její členové žít ve svém klášteře, shromažďovali se jinde, všude, kde to bylo možné a v nich přetrvala kanonie vždy do návratu členů zpět do klášterních zdí.Kromě působení v duchovní službě a konventního života zasahuje strahovská kanonie i do kulturního života společnosti. Pověstná Strahovská knihovna a znovuotevřená Strahovská obrazárna jsou institucemi, které dokazují světu, že strahovští premonstráti vždy pečovali o rozvoj kultury a vzdělanosti. Otevřeno celoročně: út-ne 9.00-12.00, 12.30-17.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Strahovské nádvoří 132, 11800 Praha