Cinema City Nový Smíchov

Kino, Praha

Akce v Cinema City Nový Smíchov

21.3.2019
Bohemian Rhapsody 17:40, 20:50
Captain Marvel 14:50, 20:15, 18:00, 19:30, 17:30, 20:40, 16:20, 19:10, 15:20, 12:40, 13:20
Co jsme komu zase udělali? 21:50
Jak vycvičit draka 3 12:50, 15:10, 17:20, 19:40
Jak vycvičit draka 3 3D 13:50, 16:10, 12:30
Kouzelný park 13:30, 15:40, 17:10
LOVEní 12:20, 21:40, 14:40, 17:00, 19:20
Pašerák 19:40, 22:10, 17:10, 12:20, 14:40
Psí veličenstvo 16:10, 14:10, 12:00
Putování se sobíkem 12:50, 15:00
Skleněný pokoj 18:30, 21:00, 17:00, 22:00
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 18:20, 21:10
Ženy v běhu 22:10, 18:10, 15:50, 13:40, 20:20
22.3.2019
Bohemian Rhapsody 20:50, 17:40
Captain Marvel 20:15, 17:30, 13:20, 14:50, 19:10, 16:20, 15:20, 12:40, 20:40, 19:30, 18:00
Co jsme komu zase udělali? 21:50
Jak vycvičit draka 3 12:50, 15:10, 17:20, 19:40
Jak vycvičit draka 3 3D 16:10, 13:50, 12:30
Kouzelný park 12:00, 15:40, 13:30
LOVEní 21:40, 17:00, 14:40, 12:20, 19:20
Pašerák 14:40, 12:20, 17:10, 19:40, 22:10
Psí veličenstvo 12:00, 16:10, 14:10
Putování se sobíkem 12:50, 15:00
Skleněný pokoj 22:00, 18:30, 17:00, 21:00, 13:50
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 16:10, 21:10, 18:20
Ženy v běhu 22:10, 20:20, 18:10, 15:50, 13:40
23.3.2019
Bohemian Rhapsody 20:50, 17:40
Captain Marvel 12:40, 16:20, 19:10, 13:20, 20:40, 19:30, 18:00, 15:20, 10:00, 20:15, 17:30, 14:50
Co jsme komu zase udělali? 11:30, 21:50
Jak vycvičit draka 3 10:30, 19:40, 15:10, 17:20, 12:50
Jak vycvičit draka 3 3D 13:50, 16:10, 11:30, 10:15, 12:30
Kouzelný park 15:40, 13:30, 11:40
Kouzelný park 3D 11:00
LEGO® příběh 2 11:20, 10:00
LOVEní 14:40, 12:20, 17:00, 19:20, 21:40, 10:00
Pašerák 22:10, 12:20, 19:40, 14:40, 17:10
Psí veličenstvo 16:10, 10:00, 14:10, 12:00
Putování se sobíkem 12:50, 10:40, 15:00
Skleněný pokoj 18:30, 22:00, 13:50, 17:00, 21:00
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 21:10, 18:20, 16:10
Ženy v běhu 15:50, 18:10, 22:10, 20:20, 13:40
24.3.2019
Bohemian Rhapsody 20:50, 17:40
Captain Marvel 12:40, 16:20, 15:20, 13:20, 19:10, 10:00, 14:50, 20:40, 19:30, 20:15, 17:30, 18:00
Co jsme komu zase udělali? 11:30, 21:50
Jak vycvičit draka 3 19:40, 17:20, 15:10, 12:50, 10:30
Jak vycvičit draka 3 3D 10:15, 11:30, 16:10, 13:50, 12:30
Kouzelný park 13:30, 15:40, 11:40
Kouzelný park 3D 11:00
LEGO® příběh 2 10:00, 11:20
LOVEní 21:40, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 10:00
Pašerák 17:10, 12:20, 14:40, 19:40, 22:10
Psí veličenstvo 12:00, 14:10, 16:10, 10:00
Putování se sobíkem 10:40, 12:50, 15:00
Skleněný pokoj 22:00, 21:00, 18:30, 17:00, 13:50
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 18:20, 16:10, 21:10
Ženy v běhu 13:40, 22:10, 18:10, 20:20, 15:50
25.3.2019
Bohemian Rhapsody 20:50, 17:40
Captain Marvel 20:15, 15:20, 16:20, 17:30, 18:00, 19:30, 20:40, 12:40, 14:50, 19:10, 13:20
Co jsme komu zase udělali? 21:50
Jak vycvičit draka 3 19:40, 12:50, 17:20, 15:10
Jak vycvičit draka 3 3D 12:30, 16:10, 13:50
Kouzelný park 12:00, 13:30, 15:40
LOVEní 19:20, 12:20, 21:40, 14:40, 17:00
Pašerák 19:40, 22:10, 12:20, 14:40, 17:10
Psí veličenstvo 16:10, 12:00, 14:10
Putování se sobíkem 15:00, 12:50
Skleněný pokoj 22:00, 18:30, 17:00, 13:50, 21:00
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 16:10, 18:20, 21:10
Ženy v běhu 20:20, 22:10, 18:10, 15:50, 13:40
26.3.2019
Bohemian Rhapsody 17:40, 20:50
Captain Marvel 20:40, 19:30, 14:50, 17:30, 20:15, 18:00, 19:10, 16:20, 15:20, 13:20, 12:40
Co jsme komu zase udělali? 21:50
Jak vycvičit draka 3 12:50, 19:40, 17:20, 15:10
Jak vycvičit draka 3 3D 16:10, 13:50, 12:30
Kouzelný park 12:00, 13:30, 15:40
LOVEní 14:40, 19:20, 21:40, 12:20, 17:00
Pašerák 12:20, 17:10, 14:40, 19:40, 22:10
Psí veličenstvo 12:00, 14:10, 16:10
Putování se sobíkem 15:00, 12:50
Skleněný pokoj 18:30, 21:00, 22:00, 17:00, 13:50
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 18:20, 16:10, 21:10
Ženy v běhu 13:40, 15:50, 18:10, 20:20, 22:10
27.3.2019
Bohemian Rhapsody 20:50, 17:40
Captain Marvel 16:20, 19:10, 14:50, 20:40, 19:30, 15:20, 13:20, 12:40, 20:15, 17:30, 18:00
Co jsme komu zase udělali? 21:50
Jak vycvičit draka 3 15:10, 12:50, 19:40, 17:20
Jak vycvičit draka 3 3D 12:30, 16:10, 13:50
Kouzelný park 15:40, 12:00, 13:30
LOVEní 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Pašerák 22:10, 14:40, 19:40, 17:10, 12:20
Psí veličenstvo 16:10, 14:10, 12:00
Putování se sobíkem 15:00, 12:50
Skleněný pokoj 22:00, 18:30, 13:50, 17:00, 21:00
Všechno nejhorší 2 19:00
Všichni to vědí 21:20
Zelená kniha 18:20, 16:10, 21:10
Ženy v běhu 13:40, 15:50, 18:10, 20:20, 22:10

Kontakty:

http://www.cinemacity.cz

+420 255 742 021

smichov@cinemacity.cz


Adresa: Plzeňská 233, 15000 Praha