Premiere Cinemas Praha Hostivař

Kino, Praha

Akce v Premiere Cinemas Praha Hostivař

20.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 14:00
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 14:20, 16:40
Po čem muži touží 21:15, 14:40, 18:00, 19:00, 20:15, 15:45
Predátor: Evoluce 17:00, 19:20, 20:20, 21:35, 15:50, 18:10
Sestra 21:35, 19:30, 17:20, 20:30
Úsměvy smutných mužů 21:10
Úžasňákovi 2 15:30, 14:10
21.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 14:00
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 14:20, 16:40
Po čem muži touží 15:45, 21:15, 14:40, 20:15, 18:00, 19:00
Predátor: Evoluce 15:50, 21:35, 19:20, 17:00, 18:10, 20:20
Sestra 20:30, 21:35, 17:20, 19:30
Úsměvy smutných mužů 21:10
Úžasňákovi 2 14:10, 15:30
22.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 13:20, 10:05, 11:20
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 14:20, 12:00, 10:00, 16:40
Po čem muži touží 11:25, 14:40, 15:45, 12:30, 13:35, 21:15, 20:15, 19:00, 18:00, 16:50, 10:10
Predátor: Evoluce 11:10, 13:30, 17:00, 15:50, 19:20, 18:10, 20:20, 21:35
Sestra 17:20, 19:30, 21:35, 20:30
Úsměvy smutných mužů 21:10, 19:10
Úžasňákovi 2 12:10, 13:40, 10:50, 15:30
23.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 11:20, 13:20, 15:20, 16:40, 10:05
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 10:00, 14:20, 16:40, 12:00
Po čem muži touží 18:00, 13:35, 12:30, 21:15, 20:15, 19:00, 14:40, 15:45, 11:25, 10:10
Predátor: Evoluce 17:00, 19:20, 21:35, 20:20, 13:30, 11:10, 18:10, 15:50
Sestra 21:35, 19:30, 17:20, 20:30
Yeti: Ledové dobrodružství 15:00
Úsměvy smutných mužů 21:10, 19:10
Úžasňákovi 2 13:40, 10:50, 12:10
24.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 14:00
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 16:40, 14:20
Po čem muži touží 18:00, 20:15, 19:00, 16:50, 15:45, 14:40, 21:15
Predátor: Evoluce 21:35, 20:20, 17:00, 18:10, 15:50, 19:20
Sestra 21:35, 20:30, 19:30, 17:20
Úsměvy smutných mužů 19:10, 21:10
Úžasňákovi 2 14:10, 15:30
25.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 14:00
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 16:40, 14:20
Po čem muži touží 14:40, 15:45, 16:50, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15
Predátor: Evoluce 20:20, 15:50, 18:10, 21:35, 19:20, 17:00
Sestra 21:35, 17:20, 19:30, 20:30
Úsměvy smutných mužů 19:10, 21:10
Úžasňákovi 2 14:10, 15:30
26.9.2018
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 15:20, 14:00
King Skate 18:35
Malá čarodějnice 14:20, 16:40
Po čem muži touží 21:15, 20:15, 14:40, 15:45, 16:50, 18:00, 19:00
Predátor: Evoluce 20:20, 19:20, 17:00, 18:10, 15:50, 21:35
Sestra 20:30, 17:20, 19:30, 21:35
Úsměvy smutných mužů 19:10, 21:10
Úžasňákovi 2 14:10, 15:30


Adresa: Švehlova 1391, 10200 Praha