Dům U Jonáše

Výstavní sál, Galerie, Pardubice
rvní výstavní prostory v historickém domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí získala Východočeská galerie roku 1972, a to v přízemí předního traktu. V následujícím roce vznikl projekt vybudovat v tomto výhodně situovaném domě stálou expozici rodáka Jaroslava Gruse, pro níž v roce 1977 získala galerie ještě první poschodí předního traktu. 27. února 1978 byla Galerie Jaroslava Gruse slavnostně otevřena a expozice v domě U Jonáše s různými obměnami přetrvala až do roku 1989. V roce 1981 získala VČG v domě celý přední trakt, po částečné rekonstrukci byla rozšířena a od října znovuotevřena expozice Jaroslava Gruse. V roce 1985 vznikl záměr vybudovat také expozici významného rodáka Oty Janečka. Pro ni byl roku 1988 získán zadní trakt domu a zahájena jeho rekonstrukce. V roce 1990 bylo od záměru vybudovat expozici Oty Janečka upuštěno. Zatímco na domě probíhala náročná oprava reliéfu fasády, obdržela galerie v prosinci 1990 žádost původních majitelů o navrácení objektu. Následujícího roku 1991 byl dům vydán v restituci a galerie bez náhrady ztratila velkou část atraktivních výstavních prostor. V roce 1998 byla zahájena jednání, jejichž cílem bylo znovuzískání domu pro potřeby VČG. Díky pomoci Magistrátu města Pardubice, Okresního úřadu v Pardubicích a Ministerstva kultury ČR se skutečně k 1. prosinci 2000 podařilo tento záměr realizovat. Rekonstruovaný dům, rozšířený o prostory v zadním traktu, začala galerie téměř okamžitě využívat k výstavním účelům. V současné době se zde nachází několik vzájemně oddělených výstavních prostor, jež lze dle rozsahu a potřeb příslušné výstavy kombinovat. V přízemí zadního traktu a v patře předního traktu se nacházejí menší sály vhodné především ke komornějším přehlídkám a k výstavám kresby, grafiky a fotografie. V prvním a druhém podlaží zadního traktu jsou prostory využívané pro větší obrazové přehlídky a stálou expozici.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.vcg.cz/

+420 466 510 003

vcg@vcg.cz


Adresa: Pernštýnské náměstí 50, 53002 Pardubice