Masarykovo muzeum v Hodoníně

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Hodonín
První pokusy o založení zdejšího muzea spadají do počátků devadesátých let 19. století, doby sílícího proudu rostoucího českého národního uvědomování. V jeho důsledku se v Hodoníně v roce 1892 konala Jubilejní národopisná, umělecká a hospodářská výstava, velmi významným podnětem se stala Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. V roce 1903 vstoupila svou činností do širšího povědomí Společnost Slovenského muzea v Hodoníně, jejíž aktivity však přerušila první světová válka. K obnovení muzejní činnosti došlo až v nově vzniklé Československé republice. Krajinská výstava uspořádaná v roce 1922 vytvořila základy pro vznik Spolku Masarykova muzea, jeho stanovy byly zveřejněny v roce 1923. V hlavních rysech zůstala zachována dřívější náplň muzea, tj. výzkum a dokumentace života obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Zároveň došlo k rozšíření činnosti o propagaci života a díla nejslavnějšího hodonínského rodáka T. G. Masaryka a také o historii československých legií. Otevřeno duben–říjen: út–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.30, so–ne 13.00–18.00, listopad–březen po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.30, ne 13.00–18.00

Akce v Masarykovo muzeum v Hodoníně

Stálá akce
T. G. Masaryk


Adresa: Zámecké nám. 27, 69501 Hodonín