Cinema City Slovanský dům

Kino, Praha

Akce v Cinema City Slovanský dům

22.3.2019
Bohemian Rhapsody 21:00, 18:10
Captain Marvel 21:50, 20:30, 19:10, 17:40, 16:20, 12:00, 13:30, 14:50
Co jsme komu zase udělali? 20:50, 22:00, 18:40
Jak vycvičit draka 3 13:00, 15:10, 17:20, 19:30
Kouzelný park 14:20, 16:10, 12:20
LOVEní 19:40, 17:10, 14:40, 12:10, 22:10
Pašerák 20:00, 17:30, 12:30, 15:00, 22:30
Psí veličenstvo 12:00, 14:10, 16:30
Skleněný pokoj 12:10, 14:40, 21:40, 17:00, 19:20
Zelená kniha 21:10, 18:30, 12:50, 15:40
Ženy v běhu 20:40, 18:20, 16:00, 13:50
23.3.2019
Bohemian Rhapsody 18:10, 21:00
Captain Marvel 21:50, 13:30, 14:50, 17:40, 19:10, 12:00, 20:30, 16:20
Co jsme komu zase udělali? 20:50, 18:40, 22:00
Jak vycvičit draka 3 19:30, 17:20, 13:00, 15:10
Kouzelný park 14:20, 12:20, 16:10
LOVEní 19:40, 17:10, 14:40, 22:10, 12:10
Pašerák 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Psí veličenstvo 16:30, 12:00, 14:10
Skleněný pokoj 12:10, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Zelená kniha 21:10, 18:30, 15:40, 12:50
Ženy v běhu 16:00, 20:40, 18:20, 13:50
24.3.2019
Bohemian Rhapsody 21:00, 18:10
Captain Marvel 14:50, 13:30, 17:40, 19:10, 21:50, 16:20, 12:00, 20:30
Co jsme komu zase udělali? 20:50, 22:00, 18:40
Jak vycvičit draka 3 13:00, 19:30, 17:20, 15:10
Kouzelný park 14:20, 16:10, 12:20
LOVEní 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10
Pašerák 20:00, 15:00, 17:30, 22:30, 12:30
Psí veličenstvo 16:30, 14:10, 12:00
Skleněný pokoj 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, 12:10
Zelená kniha 15:40, 12:50, 21:10, 18:30
Ženy v běhu 13:50, 16:00, 18:20, 20:40
25.3.2019
Bohemian Rhapsody 21:20
Captain Marvel 12:00, 14:50, 17:40, 19:10, 20:30, 21:50, 16:20, 13:30
Co jsme komu zase udělali? 20:50, 18:40, 22:00
Jak vycvičit draka 3 19:30, 15:10, 17:20, 13:00
Kouzelný park 12:20, 16:10, 14:20
LOVEní 22:10, 19:40, 17:10, 14:40, 12:10
Pašerák 20:00, 17:30, 22:30, 12:30, 15:00
Psí veličenstvo 12:00, 14:10, 16:30
Skleněný pokoj 21:40, 19:20, 17:00, 12:10, 14:40
Zelená kniha 21:10, 18:30, 15:40, 12:50
Ženy v běhu 18:20, 16:00, 13:50, 20:40
26.3.2019
Bohemian Rhapsody 18:10, 21:00
Captain Marvel 19:10, 17:40, 16:20, 21:50, 20:30, 13:30, 12:00, 14:50
Co jsme komu zase udělali? 20:50, 22:00, 18:40
Jak vycvičit draka 3 13:00, 15:10, 17:20, 19:30
Kouzelný park 16:10, 14:20, 12:20
LOVEní 12:10, 17:10, 19:40, 14:40, 22:10
Pašerák 22:30, 20:00, 17:30, 15:00, 12:30
Psí veličenstvo 16:30, 14:10, 12:00
Skleněný pokoj 12:10, 14:40, 21:40, 19:20, 17:00
Zelená kniha 12:50, 15:40, 18:30, 21:10
Ženy v běhu 20:40, 18:20, 16:00, 13:50
27.3.2019
Bohemian Rhapsody 21:00, 18:10
Captain Marvel 21:50, 20:30, 19:10, 17:40, 14:50, 13:30, 16:20, 12:00
Co jsme komu zase udělali? 18:40, 22:00, 20:50
Jak vycvičit draka 3 19:30, 17:20, 15:10, 13:00
Kouzelný park 14:20, 12:20, 16:10
LOVEní 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10
Pašerák 22:30, 20:00, 17:30, 15:00, 12:30
Psí veličenstvo 12:00, 14:10, 16:30
Skleněný pokoj 19:20, 12:10, 14:40, 17:00, 21:40
Zelená kniha 18:30, 21:10, 15:40, 12:50
Ženy v běhu 18:20, 20:40, 16:00, 13:50


Adresa: Na příkopě 859, 11000 Praha