Galerie výtvarného umění

Výstavní sál, Galerie, Koncertní sál, Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně vznikla v roce 1960 a od té doby působí jako odborné zařízení, které uchovává, zhodnocuje a přibližuje především české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, kulturních programech a publikační činnosti. Galerie sídlí v památkově chráněném objektu, který v roce 1913 vybudoval spolek - Sdružení výtvarných umělců moravských (1907 - 1959). Budova byla postavena podle návrhu architekta Antonína Blažka, jemuž se podařilo vhodně spojit typické prvky lidové architektury s dobovými uměleckými proudy ovlivněnými secesí a zároveň funkčními požadavky na prezentaci výtvarného umění. Vnitřní i vnější sgrafitovou výzdobu navrhl malíř Jano Kohler. Koncem II. světové války byla budova silně poškozena bombardováním, po válce byla opět obnovena do původního stavu. Po převzetí budovy státem došlo k úpravám a modernizaci interiérů vzhledem ke změně a rozsahu činnosti a s tím spojeného rozšíření aktivit nově vzniklé státní instituce. Během let se budova dočkala několika rekonstrukcí. Základ sbírkového fondu tvoří výtvarná díla z majetku bývalého spolku SVUM, které byly během let rozšiřovány vlastní sbírkotvornou činností galerie zaměřenou především na vytvoření kvalitní sbírky českého umění 20. století s důrazem na mapování výtvarné kultury regionu jihovýchodní Moravy. Galerie se specializovala rovněž na sběr české soudobé grafiky a fotografie. Otevřeno: út-pá: 9.00-17.00, so-ne: 13.00-17.00

Akce v Galerie výtvarného umění

Stálá akce
Stálá expozice

Kontakty:

http://gvuhodonin.cz/

+420 518 351 051

info@gvuhodonin.cz


Adresa: Úprkova 601, 69501 Hodonín