Památník Velké Moravy

Výstavní sál, Staré Město
Expozice v Památníku Velké Moravy dokumentuje dějiny Velkomoravské říše. Jedno z jejích center -významných míst - se nacházelo právě v lokalitě dnešního Starého Města. V archeologické lokalitě Na Valách byly objeveny základy velkomoravského kostela. Nejstarší nálezy dokládají zdejší slovanskou přítomnost již v 6. století. Budova památníku kryje základy kostela - první objevené a uznané stavby z doby velkomoravské. Tento kostel byl vystavěn v polovině 9. století na starém, původně pohanském pohřebišti, jehož počátky sahají až do 7. století. Zanikl počátkem 10. století, ale kolem jeho trosek se pohřbívalo ještě několik desítek let. Další archeologické výzkumy přinesly mnoho nových poznatků, s nimiž se můžete seznámit ve stálé expozici. Od roku 1986 je budova Památníku ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti, expozice je udržována ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.

Akce v Památník Velké Moravy

Stálá akce
Expozice Památníku Velké Moravy


Adresa: Jezuitská 1885, 68603 Staré Město