Arcidiecézní muzeum Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Od roku 1991 probíhala adaptace budovy pro muzejní účely. Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Otevřeno út–ne, 10.00–17.00

Akce v Arcidiecézní muzeum Olomouc

Stálá akce
Ke slávě a chvále
20.11.2018
Měsíc Jupitera 19:00

Kontakty:

http://www.olmuart.cz

+420 585 514 190

info@olmuart.cz