Vlastivědné muzeum Jesenicka

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka je organizací zřízenou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk). V současné době jsou ve vodní tvrzi instalovány tři stálé expozice. První je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. Třetí stálou expozicí je expozice fauny a flory Jesenicka. Muzejní sbírky jsou pod vedením samostatných odborných pracovníků rozděleny také do tří částí : společenskovědní, geologické a biologické. Navíc jsou v muzeu dva prostory pro příležitostné výstavy, přednášky nebo komorní koncerty. Otevřeno: září-květen út–so, 9.00–16.30, červenec, srpen út–ne, 9.00–17.00,

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!





Adresa: Jeseník