Muzeum Vysočiny Jihlava

Akce v Muzeum Vysočiny Jihlava

Stálá akce
Expozice
Jihlava – město střední Evropy (od renesance po průmyslovou revoluci)
Krása středověké plastiky
Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou

Kontakty:

http://muzeum.ji.cz

+420 567 309 728

muzeum@muezum.ji.cz