Oblastní muzeum v Děčíně

Galerie, Děčín

Akce v Oblastní muzeum v Děčíně

Stálá akce
Expozice vývoje lodní dopravy na Labi
Město na louce, expozice ptactva a gotických plastik

Kontakty:

http://www.muzeumdc.cz/

+420 412 531 549

muzeum.dc@space.cz


Adresa: Děčín