Synagoga v Polné

Polná
Polenská synagoga měla v dobách největšího rozkvětu židovského města mnoho různých církevních hodnostářů, funkcionářů a služebníků. V knihách jsou např. uvedeni: otcové synagogy, kantoři, zpěváci, košeráci, sluhové, klepáčci, vedoucí matriky, přísežní, hodnověrci, kostelní otcové aj. Při synagoze existovaly také různé podpůrné spolky. V roce 1994 rozhodlo městské zastupitelstvo v Polné o navrácení zrestaurovaného „rabínského“ domu a synagogy do majetku Federace židovských obcí v Praze. Obnovená synagoga byla zpřístupněna veřejnosti v září roku 2000. Muzeum umístěné v synagoze z roku 1684, která byla součástí bývalého polenského ghetta na dnešním Karlově náměstí, s expozicemi věnovanými historii polenské židovské komunity a tzv. Hilsneriádě.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Karlovo náměstí 540, 58813 Polná