Kostel sv. Mikuláše

Koncertní sál, Znojmo
Monumentální stavba se síňovým trojlodím a pětiboce uzavřeným presbytářem, k jehož severní straně přiléhá dvoupatrová sakristie. K východní straně kostela byla dodatečně připojena vysoká věž. Ke třem stranám chrámového trojlodí byly postupně přistavovány kaple a předsíně. Románský a patrně i gotický kostel byl od roku 1338 do druhé poloviny 15. stol. postupně nahrazován novou stavbou. K jeho nejstarším částem náleží severní předsíň s obkročnou klenbou, obvodové zdivo a obě podlaží sakristie. Výstavba kostela byla změněna a dovršena v husitských válkách ve slohových formách podunajského gotického umění.Kolem poloviny 15. stol. bylo nově zaklenuto presbyterium i síňové trojlodí, do jehož západní části byla vložena pozdně gotická kruchta. Koncem 15. stol. byly přistavěny jižní kaple. Dostavba po husitských válkách je připisována Mikuláši ze Sedlešovic. Kromě barokních úprav dvou kaplí nebyl kostel až do poloviny 19. stol. přestavován. Z jeho dvou věží po stranách presbytáře se zachovala pouze spodní část věže severní. V letech 1848 až 1851 byla vystavěna nová věž při východní straně presbytáře. V prvních desetiletích 20. stol. byl kostel pronikavě renovován.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Mikulášské náměstí 62, 66902 Znojmo