Měnínská brána

Výstavní sál, Divadlo, Brno
Měnínská brána, je dnes součástí Muzea města Brna a patří mezi mezi významné brněnské památky. Představuje totiž poslední dochovanou ukázku jednoho z výrazných dokladů městské fortifikace, kterou Brno po staletí budovalo. Brána, jejíž název je odvozen od městské čtvrti, stála při ústí Měnínské ulice (dnešní Orlí). Uváděná v počtu městských bran jako pátá je jediným užívaným východem z města zachovaným až do dnešní doby. Je zvláštní tím, že k ní vede pouze jediná ulice, což někteří historici považují za důkaz určitého vybočení z dispozice městského plánu a domnívají se, že k ní původně vedly dvě sbíhavé ulice, z nichž jedna byla v pozdější době zastavěna. I tato teorie má však svoje odpůrce. Po období úpadku byla Měnínská brána v letech 1978-1982 zrekonstruována městem Brnem podle projektu Ing. arch. Kamila Fuchse. V únoru 1982 přešla do správy Muzea města Brna a stala se součástí jeho expozičních a výstavních prostor. Veřejnosti byla zpřístupněna 5. května 1983 stálou expozicí „Brno a zbraně staletí“. Od zrušení expozice v roce 1990 využívá muzeum Měnínskou bránu k pořádání krátkodobých výstav. Na počátku 90. let 20. století sloužily krátkou dobu její sklepní prostory také jako vinárna. Otevřeno út-ne 10.00-18.00

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Měnínská , Brno