Památník písemnictví na Moravě

Výstavní sál, Divadlo, Rajhrad
V roce 2005 byla v rajhradském klášteře otevřena první část stálé expozice věnovaná významným osobnostem moravské literatury v 19. a 20. století. Zpřístupněn byl interiér historické benediktinské knihovny s 18 000 svazky. Součástí knihovního fondu jsou iluminované rukopisy a vzácné prvotisky. Pochází odtud také nejstarší kniha na Moravě - Martyrologium Adonis z konce 9. století. Otevřeno: květen-září: út-ne: 9.00-17.00, říjen-duben: út-ne: 9.00-16.00.

Akce v Památník písemnictví na Moravě

Stálá akce
Historická benediktinská knihovna
Nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století


Adresa: Klášter 1, 66461 Rajhrad