Komunitní multikulturní centrum

Volnočas, Ústí nad Labem

Komunitní multikulturní centrum Ústí n.L. - Poradna pro integraci cizinců

Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem (dále jen KMC) založila Poradna pro integraci ve spolupráci s cizinci zde žijícími v roce 1999. Jeho hlavním cílem je napomáhat při integraci azylantů a trvale žijících cizinců do české společnosti na regionální a lokální úrovni a zároveň umožnit české veřejnosti se seznámit s odlišným způsobem života založeným na rozdílných kulturně historických modelech.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://p-p-i.cz/sluzby/kmc/

+420 475 216 536

usti@p-p-i.cz


Adresa: Velká Hradební 619, 40001 Ústí nad Labem